Mesland Gezondheidsmanagement

  Een gezond bedrijf werkt beter

  De bedrijfsarts is spin in het web en kan zo nodig verwijzen naar de overige disciplines. Wij werken volgens drie concepten:


  • De Regiobedrijfsarts

  • De Bedrijfsarts op locatie

  • De Executive-bedrijfsarts


  De regiobedrijfsarts is “de bedrijfsarts op de hoek”: dichtbij, laagdrempelig, maatwerk, korte lijnen, een direct persoonlijk contact met uw vaste bedrijfsarts (er zit geen verzuimconsulent of doktersassistente tussen), etc.
  Hoewel een bedrijfsarts medisch specialist is, is een regiobedrijfsarts georganiseerd zoals de huisarts. We hebben bijvoorbeeld ook een eigen spreekuurlocatie en we hebben “het visiterijden” geïntroduceerd. We kunnen dus een rondje rijden langs bedrijven en/ of werknemers binnen de regio. Dit concept is
  ideaal voor het MKB, want als het nodig is, komt de bedrijfsarts persoonlijk bij de kleine werkgever over de vloer! Door een unieke landelijke samenwerking tussen 60 bedrijfsartsen met een eigen praktijk kunnen we dit concept ook landelijk aanbieden.

  De bedrijfsarts op locatie is een concept voor de grotere bedrijven ( meer dan 50 werknemers) en grotere bedrijven met meerdere locaties in het land. Wij werken graag met korte lijnen, leveren graag maatwerk en we willen dáár zijn waar het gebeurt: op de werkplek.
  De regie ligt bij de werkgever. Een bedrijf moet aangeven waar het wel of niet ondersteund wil worden.
  Bij grotere bedrijven kunnen we werken met vaste dagdelen op locatie. We gaan per 50 medewerkers uit van één dagdeel per maand en per 500 medewerkers van één dag in de week. Het grote voordeel van werken op locatie is dat de bedrijfsarts voor leidinggevenden en werknemers een gezicht krijgt en laagdrempelig is. Zo kan de bedrijfsarts gewoon in vertrouwen zijn/ haar werk doen: problemen voorkomen, mensen beter maken en beter houden, zonder poespas.
  Het blijkt dat als mensen de bedrijfsarts kennen en vertrouwen ze ook zijn adviezen zullen opvolgen. Dit vertaalt zich dan in een lager verzuim, grotere loyaliteit van werknemers, minder arbeidsconflicten, grotere productiviteit, minder verloop, kortom: gezonde medewerkers, een betere werksfeer en lagere kosten. We houden wel de realiteit in de gaten: als er beperkingen zijn, gaan we daar natuurlijk serieus mee om.
  We werken vanuit de stelling van Falke en Verbaan: “ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”. Een sociaal probleem is nooit een reden voor een ziekmelding. Het hebben van een ziekte wil niet gelijk zeggen dat een medewerker ook moet verzuimen.
  We nemen natuurlijk ook de verplichtingen vanuit de wet Verbetering Poortwachter en de Arbowet mee. U kunt dan denken aan het opstellen van de Probleemanalyse, hulp bij het opstellen van het Plan van Aanpak, het uitvoeren van een RisicoInventarisatie en Evaluatie (RIE of RI&E), advisering met betrekking tot de Preventiemedewerker, Preventief Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO), etc..


  De executive-bedrijfsarts is gespecialiseerd in de specifieke doelgroep van de eindverantwoordelijken in een organisatie en hoogopgeleiden in een eindverantwoordelijke functie.
  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze groep eigen specifieke aandachtspunten heeft ten aanzien van het functioneren in relatie met de gezondheid. Adequate en gerichte aandacht voor directeuren en topmanagers leidt tot betere prestaties van het managementteam en dus van het bedrijf. Een investering in de gezondheid van de directeur is ook een investering in de continuïteit binnen het bedrijf!
  Drs. Reinout Mesland, bedrijfsarts heeft in 2001 een wetenschappelijke studie over dit onderwerp succesvol afgerond en is sindsdien gecertificeerd bedrijfsarts voor executives.
  Bij een adequate zorg voor eindverantwoordelijken in een organisatie hoort ook een mogelijkheid voor een gespecialiseerd integraal medisch onderzoek. Dit is een onderzoek waarbij fysieke, mentale en sociale parameters geïntegreerd worden gemeten. We noemen dit topmanagementkeuringen of executive keuringen. Service en persoonlijke aandacht staan natuurlijk hoog in het vaandel!

  Deze speciale keuringen zijn zeer geschikt voor directeuren, topmanagers en hoogopgeleiden in eindverantwoordelijke functies, zoals advocaten, notarissen, senior accountants, medisch specialisten, etc. In het geval van een keuring van een managementteam kunnen we desgewenst ook een (geanonimiseerde) groeprapportage verzorgen.
  We voeren de keuringen discreet uit in een luxe setting nabij Schiphol, waarbij de directeur gedurende het onderzoek beschikt over een eigen kamer met internetaansluiting. Vanwege de locatie nabij Schiphol is de keuring goed te combineren met een zakenreis.
  Natuurlijk hebben we, bij afwijkende uitslagen, ook direct de mogelijkheid om tot behandelen of begeleiden over te gaan.
   

  MGM