Mesland Gezondheidsmanagement

  Een gezond bedrijf werkt beter

  Iedere professional, die vanuit Mesland Gezondheidsmanagement werkt, heeft zijn eigen praktijk. Dit betekent dat de collega’s stuk voor stuk gemotiveerde krachten zijn, die hart hebben voor de zaak. Een eigen praktijkorganisatie draaiende houden, betekent dat we professionals met lef hebben, die weten wat ondernemen is en dat we dus weten wat een ondernemer belangrijk vindt! Binnen de regio Amsterdam werken we met 12 bedrijfsartsen.

  We zien echter ook
  de kracht in van een groter geheel. Mesland Gezondheidmanagement werkt met een vast team van professionals (zie onderstaande lijst). Daarom weten we wat de ander kan en hoe we elkaar aan kunnen vullen om tot een goed resultaat te komen.
  Verder hebben we een uitgebreid landelijk netwerk,
  waardoor we ook landelijk kunnen werken. Met betrekking tot de bedrijfsartsen werken we binnen de context van ZBG - Netwerk, een landelijk samenwerkingsverband van nu inmiddels ruim 60 vrijgevestigde bedrijfsartsen, onafhankelijk van Arbo-diensten of verzekeraars!. Wij zijn ook gewend om grote bedrijven met verschillende locaties in het land van dienst te zijn. We kunnen binnen 1-2 werkdagen overal in het land een bedrijfsarts regelen. Er zijn kwaliteitsnormen, een waarneemregeling, een klachtenregeling, desgewenst een gezamenlijke automatisering, etc.
  Vanuit Mesland Coaching & Management werken we ook samen met verschillende freelance-coaches en trainers.

  Door deze unieke manier van organiseren hebben we de grote voordelen van de kleinschaligheid, maar ook de voordelen van een grote organisatie!!

  Professionals:

  • Reinout M. Mesland, gecertificeerd bedrijfsarts en coördinator.  Speciale deskundigheid:  executive-begeleiding; psychiatrische aandoeningen; coaching.
  • Michiel Hart, gecertificeerd bedrijfsarts. Speciale deskundigheid: bewegingsapparaat/ orthopedische aandoeningen
  • Jeanette Hemke, gecertificeerd bedrijfsarts
  • Mathilde Melis, gecertificeerd bedrijfsarts
  • Janine Molier, gecertificeerd bedrijfsarts
  • Ruud Pippel, MBA, organisatie- en managementadviseur; automatisering
  • Eric Sipsma, registerpsycholoog Arbeid en gezondheid NIP 
  • Pepita David, GZ-psycholoog/ psychotherapeut en vertrouwenspersoon
  • Ingrid van Wezel, mediator, vertrouwenspersoon en coach
  • Bobby Diekstra, jobcoach
  • Jacqueline Knüppe- de Beijer, ergonomisch therapeut/ trainer
  • Gert-Jan Kraaijeveld, ergonomisch therapeut/ trainer
  • Hans Logtens, ergonoom
  • Aad Huygen, arbeidsdeskundige
  • Han Kempers, arbeidsdeskundige
  • We werken samen met verschillende ziekenhuizen en privé-klinieken. Zo kunnen we wachtlijsten verkorten, kunnen we snelle diagnostiek en curatieve zorg regelen.
  • We hebben natuurlijk ook arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen in ons netwerk zitten.

  MGM