Mesland Gezondheidsmanagement

    Een gezond bedrijf werkt beter

    Ook de automatisering is maatwerk. Veel kleinere bedrijven, die bij ons zijn aangesloten, houden de verzuimadministratie handmatig bij. Er zijn ook bedrijven die een verzuimapplicatie hebben bij hun interne programma’s. We kunnen ook adviseren over speciale automatiseringsprogramma’s, die zich alleen maar richten op arbobeleid

    De klanten kunnen kiezen uit twee webbased programma's (beveiligd volgens de nieuwste normen!). De werkgever kan personen binnen de organisatie autoriseren om gebruik te maken van het systeem (bijvoorbeeld medewerkers van personeelszaken, leidinggevende, preventiemedewerker, etc). Een leidinggevende kan bijvoorbeeld geautoriseerd worden om de verzuimcijfers van zijn afdeling te kunnen zien, de terugkoppelingen van de bedrijfsarts te lezen en zijn gesprekverslagen toe te voegen. Personeelszaken kan bijvoorbeeld geautoriseerd worden om alle verslagen, Poortwachterverrichtingen, etc van de managers te lezen.
    Het medisch dossier wordt door de bedrijfsarts beheerd en is niet door de werkgever te zien, omdat het op een aparte server opgeslagen is. Het systeem is verder wèl geintegreerd, zodat alle partijen, inclusief de bedrijfsarts, goed met elkaar in verbinding staan. De bedrijfsarts kan via hetzelfde systeem zijn terugkoppelingen versturen. Er zijn Poortwachteralerts, zodat data nooit vergeten kunnen worden. De verzuimcijfers kunnen nauwgezet gevolgd worden. Er zijn zeer veel opties mogelijk. De grote meerwaarde is de integratie van al het verzuimbeleid in een systeem, zodat er geen misverstanden meer mogelijk zijn!!

    MGM